Sneeuw kan door de wind op drift raken. Driftsneeuw, zoals dat in de meteorologie wordt genoemd, is sneeuw die van de grond opwaait. Het hoeft dan dus niet te sneeuwen. Weerkundigen maken onderscheid tussen hoge en lage driftsneeuw. Van lage driftsneeuw is sprake als de sneeuw door de wind tot geringe hoogte boven de grond wordt opgewerveld, waarbij het horizontale zicht op ooghoogte (1,8 meter) niet merkbaar vermindert. Hoge drifstneeuw is sneeuw die door de wind zo hoog wordt opgewerveld dat

(dank Rob P.)