'De Genietgroep heeft als ambitie om mensen meer te laten genieten. Ons vertrekpunt is dat uw klanten en medewerkers in potentie de beste verkopers zijn van uw organisatie. Maar hoeveel organisaties realiseren zich dit? De meeste bedrijven zijn blij met een tevredenheid van rond de 7. Nou, dat is zeker niet voldoende om spontaan en enthousaist over je werkgever of je gekochte product te gaan praten.

Wij, als Genietgroep, zeggen dan ook dat een tevreden mens voor één telt, maar een genietende mens voor twee. Maar dan is de logische vervolg vraag: "Hoe krijg je mensen zover dat ze meer gaan genieten?" 

(door genietscore op onderzoek uitgegaan en terecht gekomen bij website van de Genietgroep, waaruit bovenstaand citaat)