(we kregen een prachtige term opgestuurd met mooie verwijzing naar waar we de schat kunnen vinden)

Gesignaleerd in NRC.next:

"zwermdenken"

Te vinden op pagina 10, linksonder, één na laatste regel van één na laatste alinea.

Met vriendelijke groeten,

Job van B.