Het zal wel aan de klimaatverandering liggen: sinds een jaar of tien treffen we steeds vaker wielwebspinnen aan. Niet tussen de woordenboeken, maar in de krant. Diverse media berichten dezer dagen over de ontdekking van ‘de grootste wielwebspin ter wereld’.

In de media komt de wielwebspin voor sinds eind jaren negentig. Voordien was het woord ook al bekend, maar toen alleen als vakterm. Misschien heeft het woord wielwebspin zijn intrede in de omgangstaal gedaan toen de tijgerspin in onze contreien verscheen. Dat is namelijk een soort van wielwebspin die vanuit het zuiden oprukkend ons taalgebied heeft veroverd. Maar als spinnenfamilie is de wielwebspin al veel langer onder ons, want de alom bekende kruisspin maakt ook wielvormige webben en wordt daarom tot de wielwebspinnen gerekend.

(samenvatting van uitgebreid bericht van onze correspondent Edward R.)