Jongejannen, ww., ben. voor een voordracht, waarbij een enkele persoon een aantal verschillende rollen speelt (naar 'De brand in de Jonge Jan' van Herman Heijermans).

Een mooie verklaring en schets van de ontstaansgeschiedenis van dit curieuze werkwoord leest men hier.  

Overigens verwijst 'De Jonge Jan' niet naar een vuurtoren of molen maar naar een sigarenfabriek.