Renting


De restwaarde bedraagt méér dan 15%. De huurder ontvangt een maandelijkse huurfactuur.

De huurder mag de maandelijkse huurfactuur inbrengen als kost in de resultatenrekening.