Behandeling etalagebeen moet vooral gericht zijn op kwaliteit van leven

Patiënten die lijden aan claudicatio intermittens (een ‘etalagebeen’) ondervinden niet alleen beperkingen als gevolg van hun afgenomen loopvermogen, maar vaak ook als gevolg van nevenaandoeningen. Daarom moet de behandeling niet alleen gericht zijn op het verbeteren van de loopafstand. De kwaliteit van leven van deze patiënten is daarmee onvoldoende gebaat.