Image

Ook uit de publicatie Portret van het Genootschap Onze Taal: het swingende woord camaraderie (oftewel kameraadschappelijk).