Image
Een Koninklijke bijdrage; Prinses Laurentien haar dochter heeft een speelgoeddoosje waarop een danseresje ronddraait en dat noemt ze haar draaieresje.

(Uit Portret van het Genootschap Onze Taal , 2007)