ONTVANGENIS
ONTVANGENIS - (30 x 40 cm.) ook opgenomen in het Tekenkabinet XI